Indikátor E-ITN 30 – návod

Bytové vodoměry i měřidla na topení mají tzv. stop stav k 31.12. K tomuto datu si zapamatují stav, který je k dispozici celý následující rok. Dálkový odečet tohto stavu probíhá obvykle v průběhu měsíce ledna.

Postup odečtu hodnot na indikátorech E-ITN 30:
1 x stisknout tlačítko … aktuální stav jednotek
1 x stisknout tlačítko … jednotky za zúčtovací období 12 měsíců „SM“
1 x stisknout tlačítko … kód výrobce
1 x stisknout tlačítko … první část výrobního čísla
1 x stisknout tlačítko … druhá část výrobního čísla
1 x stisknout tlačítko … datum ukládání jednotek u 1.1.
1 x stisknout tlačítko … aktuální datum