Pozvánka na shromáždění

Výbor Společenství pro dům čp. 456, ulice Fryčovická, Praha 18 – Letňany svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., shromáždění Společenství na den 18. ledna 2017, v 18.00hod. v Klubu seniorů, Třinecká 650, Praha 9 – Letňany.

Pozvánka je ke stažení zde. Plná moc je ke stažení zde.

 PROGRAM:

  1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ již od 17:45hod
  2. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
  3. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2016
  4. ROZHODNUTÍ O TYPU STATUTÁRNÍHO ORGÁNU [KOLEKTIVNÍ (VÝBOR) ČI INDIVIDUÁLNÍ (PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ)]
  5. SCHVÁLENÍ ZMĚNY NÁZVU SPOLEČENSTVÍ NA „SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ FRYČOVICKÁ 456“
  6. SCHVÁLENÍ NOVÝCH STANOV SPOLEČENSTVÍ (příloha b)
  7. VOLBA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČENSTVÍ
  8. SCHVÁLENÍ VÝŠE ODMĚN STATUTÁRNÍMU ORGÁNU
  9. SCHVÁLENÍ ZPŮSOBU PROVEDENÍ OPRAVY ZDÍ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU
  10. ZÁVĚR

Hlavním bodem bude schválení nový stanov. Návrh znění nových stanov si můžete stáhnout zde. V tomto návrhu může ještě dojít ke změnám v závislosti na zapracování vašich připomínek.

Pokud máte připomínky k čemukoli, co se bude na schůzi projednávat, zašlete je prosím výboru společenství co nejdříve.