Pozvánka na shromáždění

Výbor Společenství pro dům čp. 456, ulice Fryčovická, Praha 18 – Letňany svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., shromáždění Společenství na den 23. března 2016, v 18.00hod. v Klubu seniorů, Třinecká 650, Praha 9 – Letňany.

Pozvánka je ke stažení zde.

 PROGRAM:

  1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ již od 17:45hod
  2. VOLBA PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ
  3. SCHVÁLENÍ ZMĚNY NÁZVU SPOLEČENSTVÍ NA „SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ FRYČOVICKÁ 456“
  4. SCHVÁLENÍ NOVÝCH STANOV SPOLEČENSTVÍ (příloha b)
  5. ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
  6. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ ZA ROK 2014 A 2015, SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (příloha c)
  7. SCHVÁLENÍ NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA SPRÁVU DOMU A POZEMKU (FO) NA 28 KČ/M2
  8. SCHVÁLENÍ VÝBĚRU FIRMY PRO REKONSTRUKCI SPOLEČNÝCH ROZVODŮ ELEKTŘINY
  9. SCHVÁLENÍ VÝBĚRU ZPŮSOBU PÉČE O POZEMEK KOLEM DOMU (VLASTNÍMI SILAMI ANEBO ZAHRADNÍ FIRMA)
  10. ZÁVĚR

Hlavním bodem bude schválení nový stanov. Návrh znění nových stanov si můžete stáhnout zde. V tomto návrhu může ještě dojít ke změnám v závislosti na zapracování vašich připomínek.

Účetní uzávěrky jsou rovněž dostupné ke stažení. Zde za rok 2014 a zde za rok 2015.

Pokud máte připomínky k čemukoli, co se bude na schůzi projednávat, zašlete je prosím výboru společenství co nejdříve.